Otisk

Tiráž

Údaje podľa § 5 TMG:

  • Restaurace Nelli

  • Vít Platil

  • Na Nábřeží 1459/8a, Havířov 73601,

  • Czech Republic

Kontakt:

  • +420604235155

  • platil.v@seznam.cz

príp. registračný súd a registračné číslo:

príp. identifikačné číslo DPH podľa § 27 a Zákona o dani z obratu:

  • VAT: VAT: 05476780

príp. konateľ:

Zodpovedná osoba podľa § 55 ods. 2 RStV

Platforma Európskej komisie pre online riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm